Fleet

 

Cessna 150 External

Cessna 150 Cockpit

Cessna 150

 • 2 seats
 • 100 hp
 • Cruise speed: 90kts
 • Fuel burn: 6 gph
 • Garmin 430 GPS
 • Intercom
 • LED Landing Light
Cessna 150 External

Cessna 150 Cockpit

Cessna 150

 • 2 seats
 • 100 hp
 • Cruise speed: 90kts
 • Fuel burn: 6 gph
 • Garmin 196 GPS
 • Intercom
 • Wing Strobe Lights
 • EGT Gauge
Cessna 172RG External

Cessna 172RG Cockpit

Cessna 150

 • 2 seats
 • 100 hp
 • Cruise speed: 90kts
 • Fuel burn: 6 gph
 • Garmin 430 GPS
 • Intercom
 • LED Landing Light
Cessna 172RG External

Cessna 172RG Cockpit

Cessna 150

 • 2 seats
 • 100 hp
 • Cruise speed: 90kts
 • Fuel burn: 6 gph
 • RNAV
 • Intercom
 • LED Landing Light
Cessna 150 External

Cessna 150 Cockpit

Cessna 150

 • 2 seats
 • 100 hp
 • Cruise speed: 90kts
 • Fuel burn: 6 gph
 • Intercom
 • LED Landing Light
Cessna 172N External

Cessna 172N Cockpit

Cessna 172N

 • 4 seats
 • 160 hp
 • Cruise speed: 115kts
 • Fuel burn: 10-12 gph
 • Dual Nav/Com
 • Intercom
 • Garmin 650 Touchscreen GPS
 • Standby Vacuum System
Cessna 172RG External

Cessna 172RG Cockpit

Cessna 172 RG

 • 4 seats
 • 180 hp
 • Cruise speed: 130kts
 • Fuel burn: 10 gph
 • Garmin 430 GPS
 • Aspen Evolution Glass Cockpit
 • Garmin 696 w/ XM Wx
Cessna 172K External

Cessna 172K Cockpit

Cessna R172K

 • 4 seats
 • 210 hp
 • Cruise speed: 130kts
 • Fuel burn: 12 gph
 • Garmin WAAS 430
 • Intercom
Duchess External

Duchess Cockpit

Beechcraft Duchess

 • 4 seats
 • 180 hp
 • Cruise speed: 145kts
 • Fuel burn: 18-22 gph
 • Garmin 430 and 530 GPS
 • Full Autopilot w/Yaw Damper
 • Traffic (TIS)

Contact Us

We understand that your time is valuable. Fill out the form below so we can serve you better!

Image verification

* -required fields

footer bottom